O nama

Predškolska ustanova ,,Včielka"

Predstavljamo vam naš projekat.

U nastavku možete pročitati detalje o nama.

Projekat ,,Avanture učenja izvan vrtića’’ je nastao u okviru Erazmus plus programa, Ključne aktivnosti 2 strateških partnerstva za škole i predškolske ustanove u trajanju od 34 meseca, od 15. oktobra 2019. do 14. avgusta 2022. godine.

Nosilac projekta je Predškolska ustanova- dečji vrtić ‘’Maštolend’’ iz Novog Sada koja, zajedno sa Osnovnom školom ‚‚Dobje‚‚ iz Dobja pri Planini, R. Slovenija, Dečjim vrtićem ‚‚Maslačak‚‚ iz Pule, R. Hrvatska, Predškolskom ustanovom ‚‚Včielka'' iz Bačkog Petrovca, R. Srbija i Galerijom Matice srpske iz Novog Sada R. Srbija čine strateške partnere u građenju inovativnog modela rada sa decom.

Cilj projekta je podsticanje znanja i veština u radu sa decom predškolskog i nižeškolskog uzrasta kroz inovativni pristup koji stavlja akcenat na igru i učenje izvan vrtića , u prirodi, ustanovama kulture, nauke, sporta i drugim odgovarajućim, autentičnim mestima u okruženju.

Upoznajte nas

Članovi našeg tima